Podziękowania

Zawody nie mogłyby się odbyć bez wsparcia wielu instytucji i przedsiębiorstw.